Gezondheidscentrum

Robijnstraat

Als iets beter zou kunnen of niet goed is gegaan, klachtenregeling

Wij zullen ons steeds inspannen om zo goed mogelijke medische zorg te leveren voor al onze patiënten. Daarnaast staan wij open voor suggesties voor de verbetering van onze praktijkvoering. Mocht u toch ontevreden zijn over ons (medisch) handelen vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen. U kunt hiervoor een afspraak maken of vragen of de huisarts u terugbelt. Wij vragen u ook contact op te nemen als het probleem te maken heeft met de praktijkassistente, de praktijkondersteuner of een waarnemer. Een goed gesprek kan vaak veel duidelijkheid geven, waardoor we samen tot een oplossing kunnen komen.

U kunt ook aan de balie een klachtenformulier vragen om zo uw ontevredenheid schriftelijk in te dienen. De huisarts zal dan contact met u opnemen wanneer uw ingevulde klachtenformulier aan de balie is ingeleverd of via de post of mail is binnen gekomen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de Geschilleninstantie is bindend.
 Meer informatie vindt u op www.skge.nl.


Gezondheidscentrum

Robijnstraat

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

nhg 90 65 zorgsaam