Gezondheidscentrum

Robijnstraat

Bereikbaarheid & Beschikbaarheid

 
balie 336 190 70 s c1

Afspraken

 • Voor het maken van een afspraak voor een consult of visite kunt u het beste voor 12.00 uur bellen (keuze 2 voor de huisarts, keuze 3 voor de assistente)
 • Bij levensbedreigende situaties, bel  direct 112
 • Belt u bij EHBO-situaties naar de praktijk, u kunt dan vaak zo snel mogelijk terecht.
 • Belt u vroeg, dan kunt u vaak dezelfde dag nog op het spreekuur komen. 

Uitslagen en onderzoek

 • Uitslagen worden doorgegeven via mijngezondheid.net of telefonisch (de dokter belt u).
 • Bij vermoeden van een blaasontsteking graag eerst telefonisch contact en de urine voor 10.00 uur afgeven bij de assistente.

Balie gesloten

 • Dagelijks overleggen de huisarts en assistentes van 10:00 uur tot 10:30 uur. De balie is daarom gesloten tussen die tijd.
 • De praktijkdeur is gesloten tussen 12:30 uur en 13:30 uur in verband met de lunchpauze.

Wijzigingen en overige 

 • Wilt u wijzigingen in uw gezinssituatie, verzekeringsgegevens of adreswijziging doorgeven aan de assistentes.
 • Geeft u zelf door wanneer u een nieuwe huisarts heeft, dan zorgen wij dat uw dossier opgestuurd wordt naar uw nieuwe huisarts.
 • Wilt u bellen wanneer het niet lukt om op een geplande afspraak te komen? Wanneer u niet op de afgesproken tijd komt zonder dit vooraf te melden, krijgt u een nota thuis gestuurd. Deze bedraagt € 25,- en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Gezondheidscentrum

Robijnstraat

ROBIJNSTRAAT 2B
2332 KE LEIDEN

nhg 90 65 zorgsaam